Puheenjohtajat kautta aikain

Veikko Kasanen
Raimo Haikonen
Sauli Koskiniemi
Erkki Saraniemi
Aarno Kostamo
Anita Seppänen
Matti Poikela
Lasse Marin
Eeva Marjala
Anita Ruokamo
Matti Poikela
Juha Peltoniemi